لیان ترجمه خود را متعهد به حفاظت از حریم خصوصی همه بازدیدکنندگان ........... می داند و ما به عنوان بخشی از تعهد خود نسبت به حریم خصوصی شما، این بیانیه محرمانگی را تهیه کرده ایم. شما به عنوان مشتری ما می توانید بدون نیاز به وارد کردن هرگونه اطلاعات شخصی در شبکه جهانی اینترنت از سایت  بازدید کنید. مقدار اطلاعاتی که جمع آوری می کنیم به اطلاعاتی که شما در اختیار ما قرار می دهید، بستگی دارد.
با ثبت یا درخواست اطلاعات در این سایت، شما اجازه می دهید تا اطلاعات شما بر اساس مفاد این خط مشی جمع آوری، استفاده و منتقل شود.

اطلاعاتی که ما از شما جمع آوری می کنیم

این سیاست حفظ حریم خصوصی فقط شامل اطلاعات جمع آوری شده از طریق این سایت می باشد.

ما دو نوع اطلاعات از بازدید کنندگان این سایت در یافت می کنیم : (1) اطلاعات شخصی (2) اطلاعات غیر شخصی( مانند آی پی آدرس شما و یا کوکی ها).

(1) اطلاعات شخصی:

"اطلاعات شخصی" اطلاعاتی هستند که شما شخصا وارد می کنید، مانند نام، آدرس، شماره تلفن، آدرس ایمیل ، و یا نام شرکت. ما از این اطلاعات برای مواردی نظیرپاسخگوئی به درخواستهای شما، ارائه خدمات بهینه ،ارائه اطلاعات خدمات، پاسخ به سوالات شما و غیره استفاده می کنیم. اگر شما تمایلی به استفاده از اطلاعاتتان ندارید، خواهشمندیم آنها را در سیستم وارد نکنید.

(2) اطلاعات غیر شخصی:

"اطلاعات غیر شخصی" شامل اطلاعات خدمات، اطلاعات فنی و یا اجتماعی مانند سن ، محل اقامت شما، جنس و غیره باشد.

آی پی آدرس: شماره اختصاصی کامپیوتر شما در اینترنت می باشد.

کوکی: برای راهبری بهتر سایت و شناسا ئی مجدد کاربران در بازدید بعدی، سایت ما همانند سایت های دیگریک فایل کوچک کوکی بر روی کامپیوتر بازدید کننده قرار می دهد .از این کوکی برای جمع آوری نام و اطلاعات شخصی شما استفاده نمی شود.

اطلاعات خدمات: جهت ارائه خدمات بهتر، سایت در قسمتهای مشخص اقدام به جمع آوری اطلاعات خدمات ثبت شده توسط مشتریان می نماید.  ۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.

 تلفن : 9302937893