مدت زمان و شرایط گارانتی خدمات

 

گارانتی خدمات ترجمه: تمامی ترجمه های متون عمومی به مدت 3 روز، متون تخصصی به مدت 5 روز و متون تخصصی ویژه به مدت 10 روز از زمان آماده شدن گارانتی دارند. گارانتی شامل ترجمه تخصصی، تایپ صحیح، روان بودن ترجمه، رعایت درخواست های ویژه شما و تمامی موارد نگارشی و گرامری می باشد.

در صورتی که هرگونه نقص نگارشی، گرامری و یا تایپی در فایلی که تحویل گرفته اید مشاهده نمودید می توانید با گذاشتن پیام برای اپراتور اعتراض خود را ثبت نمائید  یا از طریق تلفن یا حضورا اعتراض خود را ثبت نمائید تا  به درخواست شما رسیدگی شود.


در صورتی که درخواست ویرایش متن ترجمه یا تایپ شده را داشته باشید، متن سفارش شما به صورت رایگان ویرایش می شود.


در صورتی که درخوست مرجوعی سفارش را داشته باشید کل مبلغ واریزی پس از بررسی توسط تیم بازبینی به شما برگردانده می شود.  ۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.

 تلفن : 9302937893